Regulamin

Regulamin Serwisu SwiadomyKlient.pl zwanego dalej „Serwis”

§1 DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z zawartości Serwisu oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 3. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem: swiadomyklient.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
 4. Sklep Partnerski – zweryfikowany sklep, którego oryginalność produktów została sprawdzona przez Serwis, posiada z Serwisem umowę regulującą wzajemne stosunki.
 5. Siła wyższa – zdarzenie przypadkowe, niezależne od działań Serwisu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem swiadomyklient.pl (zwanego dalej Serwisem)
 2. Każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu bez żadnych zobowiązań, o ile akceptuje Regulamin Serwisu.
 3. Z chwilą wejścia na stronę Serwisu lub dokonania jakichkolwiek czynności w Serwisie przez osobę przeglądającą np. poprzez dodanie komentarza, czy wejście w link, przekierowujący do Sklepu Partnerskiego, staje się Użytkownikiem Serwisu. Tym samym akceptuje postanowienia Polityki Prywatności i Regulaminu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron internetowych- także w wersji mobilnej.
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Nie zapoznanie się z Regulaminem Serwisu i Polityką Prywatności nie zwalnia z ich przestrzegania.

§3. CELE SERWISU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Celem prowadzenia Serwisu jest rozpowszechnianie informacji dotyczących kosmetyków i suplementów diety, przez co rozumie się w szczególności propagowanie informacji o efektach stosowania, możliwych działaniach niepożądanych, składzie produktów, środkach ostrożności sporządzonych na podstawie informacji od producenta i/lub dystrybutorów.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działanie produktu niezgodne z opisem przedstawionym przez producenta i/lub dystrybutorów.
 3. Serwis nie odpowiada za działanie przedstawionych na nim produktów.
 4. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej, w związku z czym treści w nim zamieszczone nie mogą stanowić źródła wiedzy medycznej, dietetycznej, farmaceutycznej, czy kosmetycznej.
 5. Przed skorzystaniem z zawartych w Serwisie porad zaleca się konsultację z lekarzem bądź farmaceutą, który powinien ocenić ryzyko związane ze stosowaniem się do informacji zawartych w Serwisie przez konkretnych Użytkowników.
 6. Żadna informacja zawarta w Serwisie nie jest poradą medyczną i nie może być traktowana jako substytut wizyty u specjalisty.
 7. Administrator nie udziela żadnych porad medycznych, dietetycznych, farmaceutycznych ani kosmetycznych.

§4. DODAWANIE KOMENTARZY

 1. Administrator Serwisu oświadcza, że wszystkie opinie użytkowników dotyczące efektów stosowania produktów, są tylko wskazówkami innych osób, nie gwarantują osiągnięcia identycznego, lub nawet podobnego efektu. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane w ramach komentarzy, a także nie odpowiada za działanie produktów umieszczonych w Serwisie.
 2. Administrator Serwisu weryfikuje komentarze dodawane przez Użytkowników przed ich pojawieniem się w Serwisie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia, modyfikowania lub usunięcia komentarza dodanego przez Użytkownika bez podania przyczyny.
 4. Dodając komentarz użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania, oraz niestosowania wulgaryzmów.
  1. Szczególnie zabronione jest dodawanie treści o charakterze mowy nienawiści. W przypadku rażącego naruszenia owego postanowienia Regulaminu, Administrator ma prawo do zawiadomienia odpowiednich organów ścigania.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby serwis działał w sposób ciągły. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu będące wynikiem działania Siły Wyższej, nieautoryzowanej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu wprowadzania w nim zmian lub konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, na skutek Siły Wyższej lub działania osób trzecich.
 3. Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada pełną czynność prawną.

§7. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2016 r.