shutterstock_1076799197-min

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – ile wynosi i komu przysługuje?

Jeśli pracodawca przenosi obowiązek prania odzieży roboczej na pracownika, musi zadbać o wypłatę odpowiedniego ekwiwalentu. Ile wynosi zwrot i komu przysługuje? Na pytania te odpowiadamy w naszym artykule.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – czym jest i komu przysługuje?

Odzież robocza to strój, jaki pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wykonującym pracę, podczas której mogą oni uszkodzić lub pobrudzić prywatne ubranie. Innym wskazaniem do zapewnienia stroju roboczego są wymagania technologiczne i sanitarne, a także bezpieczeństwo i higiena pracy. Elementem stroju roboczego są też buty.

W niektórych przypadkach pracodawca może ustalić z pracownikiem, że ten będzie korzystał z własnego stroju roboczego (jeśli spełni on wymagania w kwestii bezpieczeństwa). Ustalenie takie nie może jednak mieć miejsca, jeśli chodzi o stanowisko pracy związane z obsługą maszyn i urządzeń oraz obarczone ryzykiem zabrudzenia lub skażenia środkami chemicznymi, promieniotwórczymi czy biologicznie zakaźnymi.

Każdy pracownik, który korzysta z własnych ubrań jako odzieży roboczej, lub/oraz samodzielnie pierze, naprawia i konserwuje swoją odzież roboczą, ma prawo do otrzymania ekwiwalentu za te czynności. Pracodawca ma obowiązek wypłacić taki ekwiwalent, jednak nie powoduje to, że odpowiedzialność za stan stroju przechodzi na pracownika – w dalszym ciągu spoczywa ona na pracodawcy, który może zechcieć skontrolować stan odzieży, na której utrzymanie przeznacza środki pieniężne.

Przekazanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej lub za korzystanie z własnej odzieży jest jednym ze sposobów na wywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia i utrzymania stroju oraz obuwia roboczego. Najczęściej ma związek z brakiem możliwości stworzenia na terenie zakładu pracy miejsca, w którym realizowane byłyby czynności, takie jak pranie, naprawa oraz szeroko pojęte serwisowanie odzieży i obuwia. Pracodawca może też skorzystać z usług pralni, jednak bywa to bardziej kosztowne niż wypłata ekwiwalentu.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a podatek

Pracodawca, zlecając pranie odzieży roboczej pracownikowi, może obniżyć swój podatek dochodowy. Pranie jest bowiem zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Pieniądze spływające na konto pracownika również są zwolnione z podatku dochodowego i nie odprowadza się od nich składek na fundusz emerytalny i rentowy.

Ekwiwalent za pranie – jak wyliczyć?

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej przez pracownika powinien odpowiadać faktycznym kosztom, które pracownik poniesie wskutek konieczności zadbania o swój strój. Ocenie podlegają tutaj zarówno ceny wody, prądu oraz środków do prania, jak i czas oraz praca pracownika. Kwota może ulec zmianie w wyniku zmian kosztów wody czy środków czystości. Pracodawca ma prawo sprawdzić, czy koszty ponoszone przez niego na czyszczenie i konserwację odzieży roboczej są wykorzystywane we właściwy sposób. Co ważne, pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję wypłat ekwiwalentu (osobną w przypadku każdego pracownika).

Jeśli chodzi o konkretny sposób wyliczenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, Kodeks pracy nie precyzuje sposobu obliczenia. Użycie słowa „ekwiwalent” nakłada jednak obowiązek zrównoważenia wysokości wypłaty do wysokości kosztów poniesionych na utrzymanie stroju w czystości. Zasadniczo przyjmuje się, że ekwiwalent powinien stanowić iloczyn liczby prań w danym miesiącu i sumy kosztów zużycia wody, prądu oraz detergentów. Do tego należy doliczyć koszty pracy własnej pracownika, którą wykonał, piorąc.

Wynajem odzieży roboczej – dlaczego warto?

Na polskim rynku funkcjonują firmy, które zajmują się produkcją, wynajmem i konserwacją odzieży roboczej. Jest to m.in. Stapol – ponad 30-letnie przedsiębiorstwo, które było jednym z pierwszych wprowadzających usługę wynajmu odzieży roboczej. Stapol oferuje ubrania robocze zgodne z wymaganiami prawa oraz odpowiednio spersonalizowane i dopasowane do potrzeb danej firmy. Dba też o ich kondycję, świadcząc kompleksowe usługi prania, napraw i serwisu. Doświadczeni specjaliści w sposób profesjonalny zajmują się serwisem i praniem odzieży, z uwzględnieniem technologii wykorzystanych w celu stworzenia tkanin. Stapol jest w stanie usunąć również skażenia, które mogą pojawić się na odzieży roboczej, a których usunięcie wymaga zastosowania specjalistycznych środków czyszczących oraz dużej ostrożności.

Sprawdź ofertę firmy Stapol w zakresie prania odzieży roboczej

Podsumowanie

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej należy się każdemu pracownikowi, który osobiście dba o czystość swojego stroju roboczego lub podczas wykonywania pracy wykorzystuje własny strój (co może nastąpić jedynie wskutek odpowiednich ustaleń miedzy pracodawcą a pracownikiem). Wypłacenie ekwiwalentu nie zwalnia pracodawcy z ponoszenia odpowiedzialności za stroje robocze pracowników. Przedsiębiorstwa, które muszą zapewniać swoim pracownikom stroje robocze, często korzystają z pomocy firm oferujących wynajem takich strojów i ich kompleksowy serwis. Jedną z takich firm jest Stapol – jej technolodzy i projektanci tworzą stroje robocze odpowiadające wymogom polskiego prawa. Stapol oferuje też usługi prania i serwisu ubrań na terenie całej Polski.

Jeśli szukasz odpowiedniej firmy, która zagwarantuje doskonałej jakości odzież roboczą i cały wachlarz usług związanych z jej serwisem i utrzymaniem, dobrze trafiłeś – poznaj ofertę Stapol.

Artykuł zewnętrzny